Könyvajánló – Új várostörténeti kötet jelent meg Marcaliról

Könyvajánló – Új várostörténeti kötet jelent meg Marcaliról

Marcaliban az elmúlt évtizedekben már készültek a települést képeken bemutató, a várostörténet szempontjából fontos épületeket megjelenítő kiadványok. Ezek közül a legjelentősebb munka a 2002-ben kiadott „Marcali. Városmúlt képeslapokban” című könyv, amely a Marcaliban élő Mihalics Géza magángyűjteményén alapulva dr. Gál József helytörténész iránymutatásával H. Rádics Márta szerkesztésében jelent meg. Az adatokban bővelkedő, tartalmas kiadvány – megfelelő forrás hiányában – a képeslapokat nem az eredeti színeik szerint, hanem szépia változatban közölte. Ez mind a képeslapok tulajdonosában, mind pedig a könyv szerzőiben hiányérzetet keltett. Így az azóta eltelt közel húsz évben többször felmerült egy újabb „képeslapos könyv” igénye.

 

50


2017 decemberében Mihalics Géza felkereste a Marcali Múzeumot azzal a szándékkal, hogy a helyi képeslapgyűjtők csoportja számára új célokat és távlatokat szeretne megnyitni, s a gyűjtőtársaival egyetértésben felkérte a múzeumot egy képeslapos könyv létrehozására. Felajánlotta, hogy a gyűjtők rendelkezésre bocsátják gyűjteményeiket, s a felmerülő speciális, képeslapokra vonatkozó kérdésekben segítik a muzeológusok munkáját, akik szívesen fogadták a kezdeményezést. 2018. február 5-én Huszár Mihály történész és Vidák Tünde etnográfus felkeresték a gyűjtőket a szokásos – minden hónap első hétfőjén megtartott – találkozójukon, és egyeztettek az elképzelésekről, a könyv tervezetéről.

 

53


Ebben az évben a CLLD-pályázat tette lehetővé, hogy megvalósuljon a gyűjtemény. Az „Üdvözlet Marcaliból! Egy somogyi város múltja és jelene képeslapokon című könyv a Marcali Múzeum által 2016-ban elindított Életmód és településtörténet képekben címet viselő kiadványsorozat második köteteként jelent meg. A szép kivitelű könyv a magyar mellett négy idegen nyelven – németül, angolul, románul és lengyelül – teszi megismerhetővé a képaláírásokon keresztül a várostörténet egyes szeleteit. Így Marcali testvértelepüléseinek, illetve „partnertérségének” lakói anyanyelvükön szerezhetnek mélyebb ismereteket városunkról.

 

77


A kötet törzsanyaga a Mihalics Géza és családjának tulajdonában lévő albumokból származik, amely kiegészült Lángi Béla, Tar Zoltán és Gágó Róbert marcali magángyűjtők lapjaival, valamint a Marcali Múzeum és a Zempléni Múzeum képeslapgyűjteményeinek példányaival.

 

152

 

A válogatás a gyűjtőkkel közösen, az ő szempontjaik és véleményük figyelembevételével történt. Az így összeállított anyagot Ilácsa József digitalizálta és retusálta. A szerkesztés során arra törekedtünk, hogy a Marcaliról ismeretes képeslapok mind teljesebb választékát megjeleníthessük. Szem előtt tartottuk Mihalics Géza azon javaslatát, hogy az egy-egy épületet, utcaképet ábrázoló képeslapról több változatot is bemutassunk. A korabeli postai szolgáltatás minőségére is következtetni lehet a feladási és érkezési dátumok tanulmányozása során az „Elő- és hátlapok titkai” fejezetben. Az egy témakört több kiadásban bemutató lapok képaláírásai pedig lehetőséget teremtettek arra, hogy adott épület vagy helyszín történetének több aspektusával megismertessük az olvasót.

 

153


A Marcalit megjelenítő képeslapokon elsősorban terek, házak jelennek meg, a fényképész kamerája elé pedig esetenként felismerhető üzlettulajdonosok és ismeretlen járókelők álltak, aminek köszönhetően életmód- és viselettörténeti adatok is leolvashatóak a képekről.
A könyv kronologikus rendben, tematikus bontásban, három fő fejezetben mutatja be a történeti értékkel rendelkező, a távolabbi és a közelmúltban kiadott képeslapokat.
A város jelenkori arculatának szemléltetésére pedig a 21. század eleji képalkotási technika lehetőségeit kihasználva Horváth Krisztián fotós drónfelvételeket készített, amelyekből Matucza Ferenc grafikus tervezte meg napjaink képeslapjait. Ezen lapok újszerűségét az adja, hogy olyan perspektívából láttatják Marcalit, amelyből csak kevesek és nagyon ritkán tekinthetik meg a várost. Középületek, oktatási és nevelési intézmények, a vallási élet színterei, vállalkozások és ipari létesítmények, városrészek, közparkok részletei, a szabadidős tevékenységek helyszínei tematikus közelítésben tűnnek fel. Az „Elő- és hátlapok titkai” című fejezet bepillantást enged a képeslapok feladóinak személyes világába.

 

64

 

A magángyűjtők képeslap-kollekcióinak megismerése és a könyvkészítés folyamata során a Marcali Múzeumban fellendült az intézmény képeslapgyűjtő tevékenysége. A korábbi időszakban jellemzően a várost ábrázoló képes levelezőlapokat kerestük, a továbbiakban célul tűztük ki, hogy a gyűjtőterületünkhöz tartozó 39 település üdvözlőlapjainak számát is gyarapítsuk. Ez az új gyűjteményi egység alapja lehet egy következő kötetnek.

 

161


Köszönet illeti a gyűjtőket, hogy közkinccsé tették a birtokukban lévő képeslapokat, és így létrejöhetett ez a reprezentatív könyv, amely bepillantást enged Marcali településképének változásába, épületeinek történetébe az 1890-es évektől 2020-ig.
A könyv szerzői – Huszár Mihály és Vidák Tünde – munkatársaik nevében is jó szívvel ajánlják a kötetet Marcali lakosainak, mindazoknak, akik szívesen visszatekintenek a település korábbi évtizedeire, továbbá a város vendégeinek és partnereinek, akik érdeklődnek e Balaton közeli járásszékhely múltja és jelene iránt. A kiadvány beszerezhető a Kulturális Korzóban.
Vidák Tünde múzeumigazgató


Nyomtatás