Testületi ülések

Testületi ülések

A választások utáni hercehurcák - fellebbezések, személycserék - befejeztével az újonnan megválasztott képviselő-testület teljes gőzzel állhatott neki az érdemi munkának.

 

Jó néhány, a város egészére vonatkozó döntést hoztak, a település jövőjét is befolyásoló kérdésben foglaltak állást. Minderről ki-ki érdeklődésének megfelelően tájékozódhat hivatalos honlapunkról / marcali.hu /, ahol az előterjesztések és az ülések jegyzőkönyvei mind megtalálhatók.

Most pár olyan rendeletet, határozatot kívánunk csak kiemelni, amelyek közvetlenül érintik az itt élők mindennapjait:

teritesi 01

- megállapították a gyermekétkeztetés térítési díjait, az árak január elsejétől már érvényesek
- döntött a testület arról is, hogy a város belterületének közterületein tilos a szeszfogyasztás, ez természetesen nem vonatkozik az engedélyezett rendezvényekre és a vendéglátóhelyek szabadtéri részeire, de iszogatni itt is csak a nyitva tartás idején lehet. A szilveszter az más: ezen a napon 14 órától újév napján reggel 6 óráig nem érvényes a szesztilalom.

- részletesen szabályozták az új konyha - az egykori GYÉK - igénybe vehetőségének rendjét. A rendezvénytermet és a konyhát is csak úgy lehet kibérelni, hogy az nem zavarhatja a közétkeztetést. Tételesen felsorolják a fizetendő díjakat, a kaució összegét, a kedvezményezettek / például egyesületek, civil szervezetek, a város saját intézményei / körét.
- meghallgatták a temetői szolgáltatásokról szóló beszámolót, és megállapították a januártól érvényes, kissé megemelt díjakat:

 s001s002s003

- a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos szabályozásban változott a 75 éven felüliek kedvezményezettsége: a továbbiakban csak akkor kérhetik, hogy a Gamesz végezze el helyettük a munkát, ha nem él a városban olyan hozzátartozójuk, aki ezt meg tudja tenni. 65 év felett is van lehetőség kérelemmel élni, ennek azonban további feltétele van, az anyagi rászorultság.
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól alkotott rendelet olyan sokrétű és mindenre kiterjedő, hogy a tételes felsorolás meghaladja terjedelmi korlátainkat, így csak szemezgetnénk belőle

Tudja ön, hogy:
- köteles lakóházát két méter magasságig, továbbá kerítését évente kétszer letakarítani
- közterületen tilos galambot etetnie
- járművel nem parkolhat, nem közlekedhet zöldterületen
- nem mászhat fel a szobrokra?

Érdemes alaposan tanulmányozni a rendeletet, mert igen komoly, százezres nagyságrendű büntetésre számíthat, akit rajtakapnak, hogy vétkezik!

image4
Prágerné Magyar Gabriella képviselőasszony nemcsak választókerülete problémáinak megoldását kívánja szolgálni, hanem a város egészére vonatkozó kérdések ügyét is szívén viseli. Javasolta Marcali címerének lecserélését a Széchenyi család címerére, mert amint rámutatott, a jelenlegi címer nem szolgálja a város érdekeit, sem a benne látható túl sok vörös színnel, sem pedig tartalmával, mert egy átlőtt torkú madár van rajta.
Ő azt szeretné, ha ez a város fejlődhetne, megindulna egy XXI. századi úton, de egy negatív kisugárzású címer eleve olyan utat jelöl ki, ami a halálba és a pusztulásba vezet. Átmeneti megoldásként azt is jónak tartaná, ha legalább a nyilat levennék a képről, vagy lefestenék.
Kérte, hogy építő javaslatát tekintsék módosító indítványnak, és tegyék fel szavazásra. Ez meg is történt, de a testület vele ellentétben egyhangúlag leszavazta azt. Ugyancsak ő javasolta azt is, hogy a boronkai körforgalom rendbe tétele során helyezzenek ki oda egy Marcali volt katonavárosi jellegére utaló tárgyat - ami lehetne akár egy tank is - , mert ez mint idegenforgalmi látványosság növelné a város turisztikai vonzerejét. Aki hallana róla, hogy itt ilyen van, csak eljönne megnézni.
A kérdések és interpellációk elsősorban a képviselők választókörzeteinek problémáit - világítás, vízelvezetés, kátyúzás - tárták fel abban a reményben, hogy a város költségvetésében lesz pénz és szándék is ezek megoldására. O.I.

 


Nyomtatás