Marcali Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt címe: Marcali Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 9.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2019.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz való csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Marcali Város Önkormányzata a rendszerhez 2019.01.01. határidővel csatlakozik a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. Az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamataik standardizálása.

A pályázat keretében a csatlakozáshoz szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Megvalósul a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása és a jelenleg használt rendszerekből történő adatmigráció az új szakrendszerekbe. Kialakításra kerülnek az iparűzési-adó bevallás elektronikus ügyintézésének feltételei. A csatlakozással érintett önkormányzati dolgozók a Kincstár által szervezett oktatásokon vesznek részt. A projekt megvalósítása a tervek szerint 2017.06.01-től 2019.06.30-ig tart.


Nyomtatás