Pungor Aladár kántortanító, a horvátkúti templomépítő tevékenysége

1.A helyi érték megnevezése:

Pungor Aladár kántortanító, a horvátkúti templomépítő tevékenysége

 1. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

6/2022. (I.17.)

 1. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

Kulturális örökség

 1. A helyi érték fellelhetőségének helye: Marcali-Horvátkút
 1. A helyi érték bemutatása

Pungor Aladár a Vas megyei Rumban született 1906. január 18-án, ahol édesapja Pungor Imre körjegyző volt. Édesanyja, Pungor Matild háztartásbeliként gondoskodott a családról. A házaspárnak öt gyermeke maradt életben, akik közül hárman pedagógusok lettek.

Pungor Aladár egy Pacsa melletti faluban látott el kántortanítói feladatokat, felesége, Horváth Margit (1903-1990) a lakhelyüktől néhány kilométerre lévő Dióskálon tanított. Az utat naponta gyalog tette meg, közben fiukat, Ákost (1935-2009?) gondozóra bízta. A házaspár arra törekedett, hogy tanítói feladatukat egy településen lássák el, így kerültek pályázati úton Horvátkútra, ahol állásuk mellett elfoglalhatták az iskolával egybeépített szolgálati lakást is. Nagy erőfeszítéssel kezdtek a munkához. Az oktatás mellett felvállalták a falu közművelődési feladatait, többek között színdarabokat tanítottak be, előadásokat tartottak a községben, sőt még a szomszédos településeken is. Mindezzel nagy elismerést és megbecsülést vívtak ki maguk számára.

Pungor Aladár nem elégedett meg azzal, hogy kántortanítói teendőit az iskolában végezze. 1942-ben a házaspár hatalmas célt tűzött ki: a falu templomának megépítését kezdeményezték.

A kántortanító Véssey Lajostól, a szomszédos szőcsénypusztai földbirtokostól fát kapott, és részt vett a horvátkúti férfi lakossággal együtt annak kitermelésében is. 1942-ben már el is kezdték az iskola melletti területen a templom fundamentumát ásni. A szükséges téglamennyiség előállítására megszervezte a vályogvetést a Sánta család udvarában. Mindeközben színdarabokat tanított, a próbák után pedig a fiatalokkal fát raktak, téglát szállítottak az építkezés helyszínére, és végezték az éppen aktuális munkafolyamatokat. Pungor Aladár a nyílászárók elkészíttetésére adakozást szervezett, és sikerült harmóniumot is beszereznie Tapolcáról. Felesége eközben önzetlenül gondoskodott a vidéki munkások élelmezéséről.

1944 nyarára elkészült a templom, amelynek felszentelését július 30-ára, az Anna-napi búcsúra tűzték ki, csodálatosan felékesített díszkapuval és szavalattal várva a vendégeket. Az ünnepi szentmisére érkezőket azonban harci repülők zúgása rémítette meg. A veszély elmúltával végre beharangozhattak, a gyertyák fényei kigyúltak, az orgona megszólalt, a horvátkúti nép szeméből örömkönnyek hullottak. A szentmisét Kőszeghy Antal kanonok mutatta be. A háborús viszonyok miatt a veszprémi megyés püspök nem jöhetett el, ahogy más községek papjai sem lehettek jelen.

Pungor Aladár tanító azonban nem sokáig örvendhetett a művének. 1945. április 17-én a szovjet katonai elhárítás mint leventeoktatót letartóztatta, a faluban szerveződött fegyvertelen „nemzetőrség” tagjaival együtt. Az 57. Szovjet Hadsereg katonai törvényszéke Grazban 1945. június 8-án 15 évinyi javító munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A kántortanító a Szovjetunióba történt deportálás során, 1945. július elején meghalt. Testét a romániai Pitestinél tették ki a vagonból a vasúti töltés oldalára. Az 1990-es évek elején az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Katonai Ügyészsége mint politikai megtorlás áldozatát, bűncselekmény hiányában rehabilitálta.

Pungor Aladárnak nem Horvátkút volt a szülőfaluja, idegenként került a településre, de talán a legnagyobb értéket hozta létre úgy, hogy csak pár évet töltött el a községben: templomot építtetett. Az anyagi források megteremtése mellett összefogta a faluközösség fiataljait, példát mutatott minden itt lakónak.

 1. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 1. Fejezetek Marcali-Horvátkút történetéből (Szerk.: H. Rádics Márta). Marcali, 2009.
 2. Rózsás János: Gulag lexikon. Nagykanizsa. 2008.
 3. Anekdoták és emlékek. Feljegyezte: Horváth Miklós. 2008. Kézirat
 4. Endrődi Erzsébet (sz.: 1927) szóbeli közlése alapján
 5. https://genealogia.blog.hu Születettek. 5/1906. sz. bejegyzés
 1. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: -

 

pungor aladar


Nyomtatás