Balasport Szabadidő és Kulturális Egyesület

Az egyesület célja a szabadidő sport tevékenység hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós Sportemberi közösség kialakítása, sportemberi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szabadidős életbe, együttműködve más civil szervezetekkel, egyesületekkel. A magyar és az egyetemes kultúra mind szélesebb körben való megismertetése és népszerűsítése. Mindennemű szabadidősport, tömegsport rendezvények támogatása és azokon való részvétel. A különböző sport és kulturális események figyelemmel kísérése, azokról kiadványok, videofilmek, multimédiás eszközök készítése, népszerűsítésük céljából. Az Egyesület javaival való gazdálkodás, a meglévő anyagi, technikai eszközökkel való ellátása, felszerelése, versenyekre, edzőtáborokba való utazás biztosítása.

Székhely: 8700 Marcali, Széchenyi István utca 39.

Elnök: Virág János


Nyomtatás