A "Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

 

Alapító: Marcali Városi Zeneiskola. 

Alapítói jogok gyakorlója: Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola Igazgatója

Címe: 8700 Marcali Petőfi u. 14.

 

Az alapítvány kuratóriumának Tagjai:

Elnök: Dr Völgyi Zoltán

Titkár: Bíró Melinda

Tagjai: Nagy Judit, Papp Tamás, Sasfalvi Gábor

 

Az alapítvány célja:

Az alapítvány közvetlenül, vagy a zeneiskolán keresztül támogatja a Marcali Városi Zeneiskola

(vagy annak jogutódja) növendékeinek zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását, a zenei műveltség mind szélesebb körben történő megismertetését. Ennek hathatósabb megvalósítására - többek közt - a következő célok elérését szorgalmazza:

- hangszerek beszerzése, javítása, karbantartása, régi hangszerek felújítása,

- korszerű audio-vizuális rendszer kiépítése

- bármi, az oktatást segítő eszköz beszerzése

- tehetséggondozás, 

- zeneiskolai rendezvények, zenei táborok finanszírozása

- zeneiskolai házi díjak kitűzése

- kiemelkedő teljesítményű növendékek és tanárok jutalmazása

- a zeneiskola belföldi és külföldi kapcsolatainak anyagi segítése

- minden egyébb, kisebb vagy nagyobb rövid vagy hosszútávú cél megvalósítása, amely a      zeneiskola és rajta keresztül a növendékek érdekeit szolgálja.

 

Az alapítvány besorolása:

nem közhasznú szervezet

 

Az alapítvány fő eseményei az elmúlt időszakban:

Marcali a Zene Városa rendezvény sorozat megszervezése 2 alkalommal

LEADER pályázati projektek keretében.

Rossz anyagi körülmények közt élő növendékek tandíjának segítése 15 esetben

Az alapítvány a rendezője az évenként létrejövő: Somogy Megyei Zeneiskolák

Kamarazenei Találkozóinak.

Az alapítvány segíti a zeneiskola különböző eseményekhez köthető kiemelt hangversenyeit,

pl. Karácsonyi hangversenyek.

 

Az alapítvány kuratóriuma szükség szerint ülésezik.

 

Beszámoló 2016. (pdf) kiegészítő melléklet (pdf)


Nyomtatás