Tulipán Közalapítvány

Tulipán Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Marcali Város Önkormányzata több mint 20 évvel ezelőtt azért hozta létre a Tulipán Közalapítványt, hogy segítse a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban folyó oktatás magas színvonalát biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtését, az intézmény dolgozóinak elismerését. Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A Közalapítvány eddigi tevékenysége során elsősorban az oktatást segítő tárgyi feltételek megteremtésében nyújtott segítséget a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére.

A Közalapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásai biztosítják. A Közalapítvány további eredményes működése érdekében, s azért, hogy a jövőben is tudjuk segíteni az oktatást, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a Közalapítvány bakszámlájára történő utalással támogatni Közalapítványunkat.

A Közalapítvány bankszámlaszáma: 50466429-10008061-00000000

A Közalapítvány adószáma: 19200992-1-14


Alapító okirat (pdf)

Beszámolók:

2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)

2020. (pdf)

2021. (pdf)


Nyomtatás