Marcali Mentők közalapítvány

Marcali Mentők Közalapítvány - 8700 Marcali, Kossuth u. 41.

Az alapítók több mint 15 éve hozták létre a Marcali Mentők Közalapítványt azzal a céllal, hogy Marcali városában és a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátását biztosítsák, az ehhez szükséges felszerelést folyamatosan korszerűsítsék, a mentőállomás épületének külső, belső felújítását, fejlesztését támogassák, valamint a szakmai képzéseket segítsék.

A Közalapítvány az alapítás óta számos alkalommal vásárolt különböző, mentéshez szükséges eszközöket, közreműködött a mentőállomás épületének karbantartásában, állagának megóvásában, anyagilag támogatta a szakmai továbbképzéseket, melyek a lakosság magasabb szintű ellátását szolgálják.

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyektől kapott támogatások, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásai, valamint pályázatokon nyert pénzek jelentik.

A közalapítvány további eredményes működése érdekében, valamint azért, hogy a jövőben is tudjuk segíteni a mentőállomást, illetőleg a Marcali és környékén lakók színvonalasabb mentését biztosítani tudjuk, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali és környékbeli polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bakszámlájára történő utalással támogatni Közalapítványunkat.

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk: 10403947-39411716-00000000

A Közalapítvány adószáma: 18769533-1-14 


Alapító okirat (pdf)

Éves beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)


Nyomtatás