Marcali Mentők közalapítvány

Marcali Mentők Közalapítvány - 8700 Marcali, Kossuth u. 41.

Az alapítók több mint 15 éve hozták létre a Marcali Mentők Közalapítványt azzal a céllal, hogy Marcali városában és a mentőállomás vonzáskörzetében élő, dolgozó vagy bármely célból ideiglenesen tartózkodó személyek magas színvonalú sürgősségi és eseti mentő ellátását biztosítsák, az ehhez szükséges felszerelést folyamatosan korszerűsítsék, a mentőállomás épületének külső, belső felújítását, fejlesztését támogassák, valamint a szakmai képzéseket segítsék.

A Közalapítvány az alapítás óta számos alkalommal vásárolt különböző, mentéshez szükséges eszközöket, közreműködött a mentőállomás épületének karbantartásában, állagának megóvásában, anyagilag támogatta a szakmai továbbképzéseket, melyek a lakosság magasabb szintű ellátását szolgálják.

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az alapítványi támogatások fedezetét az alapítók hozzájárulásai, magánszemélyektől kapott támogatások, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásai, valamint pályázatokon nyert pénzek jelentik.

A közalapítvány további eredményes működése érdekében, valamint azért, hogy a jövőben is tudjuk segíteni a mentőállomást, illetőleg a Marcali és környékén lakók színvonalasabb mentését biztosítani tudjuk, tisztelettel kérjük a céljainkkal egyetértő, azt támogatni kész Marcali és környékbeli polgárokat, vállalkozásokat, amennyiben lehetőségük van rá, szíveskedjenek személyi jövedelem-adójuk 1 %-ának felajánlásával, vagy a közalapítvány bakszámlájára történő utalással támogatni Közalapítványunkat.

A K&H Bank Zrt. Marcali Fiókjánál vezetett számlaszámunk: 10403947-39411716-00000000

A Közalapítvány adószáma: 18769533-1-14 


Alapító okirat (pdf)

Éves beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)

2020. (pdf)

2021. (pdf)

2022. (pdf)


Nyomtatás