Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Cím: 8734 Somogyzsitfa, Ady Endre utca 8.

Képviselő: Káplár János (8700 Marcali, Széchenyi utca 45.)

Az Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány megalapításának célja a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (8734 Somogyzsitfa, Ady Endre utca 8.) folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése és fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése, kiemelkedő eredményt elért tanulók javadalmazása, kulturális, sport, szakmai és szabadidős tevékenység segítése, valamint az intézmény műemlékvédelmi és természetvédelmi értékeinek megóvása és fejlesztése.

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége: a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A Közalapítvány támogatja a szociálisan rászorult tanulókat tankönyv, étkezési térítési díj, iskola által szervezett tanfolyamok részvételi díjának részbeni vagy teljes átvállalásával, az osztály szintű tanulmányi kirándulások költségeihez való hozzájárulással. Minden tanév második félévében a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulókat ösztöndíjban részesíti. Különösen indokolt esetekben az alapítvány egyszeri készpénzbeli segélyt biztosít a szociálisan rászorultak részére.

A működéshez szükséges anyagi forrásokat elsősorban pályázatokból, felajánlásokból fedezzük. Továbbra is köszönettel várjuk külső szervezetek, cégek, egyéb pártolók, magánszemélyek anyagi és más jellegű segítő szándékú támogatását, illetve személyi jövedelemadójuk 1 %-nak részünkre való felajánlását, hozzájárulva céljaink további sikeres megvalósításához.

Adószám: 18765632-1-14

Bankszámlaszám: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Marcali 66900038 - 10004184


Alapító okirat (pdf)

Beszámolók:

2011. - 2012. - 2013.

2014. évi beszámoló (pdf) - kiegészítő melléklet (pdf)

2015. évi beszámoló (pdf) melléklet (pdf)

2016. beszámoló (pdf) - melléklet (pdf)

2017. évi beszámoló (pdf)

2018. évi beszámoló (pdf)

2019. évi beszámoló (pdf)

2020. (pdf)

2021. (pdf)

2022. (pdf)


Nyomtatás