ASP logo

Zita Királyné Közalapítvány pályázati felhívása 2015.

A Zita Királyné Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, Marcali városban vagy Somogyzsitfán érettségizett és egyetemen vagy főiskolán a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben vagy egységes, osztatlan képzésben tanulmányokat folytató, Marcaliban állandó lakóhellyel rendelkező, nehéz anyagi helyzetben lévő jeles, illetve jó tanulmányi eredményeket elért diákok számára.

A pályázathoz az alábbi okiratokat kell csatolni:

  • önéletrajzot tartalmazó kérvényt az ösztöndíj megadásához
  • aktuális félévre vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony-igazolást
  • az utolsó lezárt félév leckekönyv másolatát
  • a hallgatóval egy háztartásban élőkre vonatkozó melléklet szerinti jövedelemigazolást.
  • egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából lényeges körülmény igazolására szolgáló dokumentumot (pl: hátrányos helyzet igazolásáról szóló jegyzői határozatot, több tanuló testvér esetén a tanulói/hallgatói jogviszony igazolását, tartós betegségről szóló orvosi igazolást)

 

A pályázatokat 2015. június 30. napjáig lehet benyújtani írásban, postai úton a Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriumának (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a honlapról az ösztöndíj-szabályzattal együtt, melynek elolvasása a pályázat benyújtása előtt ajánlott. A hallgató a pályázat benyújtásával elfogadja az ösztöndíj-szabályzatban foglaltakat, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és felel a pályázatban foglaltak valódiságáért.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. június 30.

Cím: Zita Királyné Közalapítvány

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Zita Királyné Közalapítvány Kuratóriuma

 

Letölthető dokumentumok:
- pályázati felhívás (pdf)

- jövedelemigazolás (pdf)


Nyomtatás