ASP logo

Tájékoztató névhasználati rendelet hatályba lépéséről

2020.június 18-án hatályba lépett a Marcali településnév használatáról szóló 22/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet. A rendelet alapján a jövőben azon természetes- és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzők, akik, amelyek megnevezésükben, tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken Marcali település nevét használni kívánják arra engedélyt kell kérniük.

Az engedély alól mentesülő névhasználat eseteit a rendelet tartalmazza. Az engedélyezett  névhasználat díjmentes .A kérelem formanyomtatványa és maga a rendelet megtekinthető Marcali város honlapján.  

Dr. Sütő László

polgármester


Nyomtatás