ASP logo

Tájékoztató adófizetési kötelezettség teljesítéséről

Tisztelt Adózók! Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adók összegét 2022. március 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen. A fennálló tartozás összegéről adószámla kivonatot, magánszemélyeknek csekket küldtünk február-március hónapban.

Gépjárműadó befizetésével kapcsolatosan abban az esetben küldünk csekket, értesítőt, amennyiben az Adózó a 2020. december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A 2021. évtől kezdődően az esedékes gépjárműadóval kapcsolatosan hatáskör változás miatt a NAV küld tájékoztatást és az adót is oda kell befizetni!

  

A helyi adó befizetések az alábbi módon teljesíthetők:

  • postán, pénztári idő alatt készpénzben, illetve bankkártyával,
  • a Kereskedelmi Bank Zrt Marcali fiókjában bankkártyával (itt megszűnt a pénztári készpénzes fizetés lehetősége),
  • átutalással, saját rendelkezésével a számlavezető pénzintézete közreműködésével,

Banki átutalás esetében kérjük, szíveskedjenek arra figyelni, hogy

 a fizetendő adó összegét a megfelelő adószámlára utalják.

Az adószámla kivonat (és a megküldött csekk is) tartalmazza az adott adóbeszedési számla nevét és számlaszámát.

 

Az átutalás közleményébe a könnyebb azonosíthatóság érdekében szíveskedjenek feltüntetni az adó fizetésére kötelezett mutatóját (adószámla kivonat bal felső rész) vagy az adóazonosító jelét, adószámát.      

Köszönöm, hogy adókötelezettsége pontos teljesítésével elősegítette városfejlesztési célkitűzéseink megvalósítását.

Marcali, 2022. március 1.

Dr. Sütő László s.k.

polgármester


Nyomtatás