ASP logo

Tájékoztató az oktatási intézmények fenntartásával kapcsolatban

Az oktatási intézmények államosítása előtt ki volt a fenntartója az intézményeknek?

A Hétszínvirág iskola kivételével valamennyi általános és középiskola fenntartója Marcali Város Önkormányzata volt. A Hétszínvirág iskola a Somogy Megyei Önkormányzathoz tartozott, így valamennyi karbantartási és felújítási munkát a megyei önkormányzat végzett el.

Ki a tulajdonosa az oktatási intézményeknek és mely épületek tartoznak ebbe a körbe?

A szőcsényi szakközép iskola, a marcali szakiskola, gimnázium, Mikszáth és Noszlopy általános iskola, Hétszínvirág iskola, Máltai Szeretetszolgálat boronkai iskola épületeinek tulajdonosa Marcali Város Önkormányzata.

Ki a felelős az intézmények működtetéséért, állag megóvásáért, karbantartásáért?

A köznevelési törvény és a KLIK-ről szóló jogszabály 2013 január 1-től a KLIK-et, később a Tankerületi Központokat jelölte ki az intézmények fenntartójának. Az önkormányzat és a Tankerület jogairól és kötelezettségeiről Vagyonkezelési szerződés rendelkezik, melyet a KLIK, illetve a Tankerületi központ dolgozott ki. A Hétszínvirág iskola esetében a szerződés 10., 12.,19.,20., 24. pontja rendelkezik a felek ingatlannal kapcsolatos kötelezettségeiről:

„Az Átvevő (Tankerületi központ) saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak terheit”

„Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről…”

Fizetnek-e használati díjat az intézmények az épületek használatáért?

Nem, valamennyi ingatlan esetében ingyenesen használhatják az iskolák az épületeket, és ők jogosultak beszedni a bérleti díjakat is az egyesületektől, civil szervezetektől, akik az épületeket használják.

Ki nyújthat be pályázatot az épületek felújítására?

A pályázati felhívások meghatározzák, kik jogosultak fejlesztési pályázatot benyújtani. Az önkormányzatnak oktatási épület fejlesztésére csak energetikai felújításon keresztül volt lehetősége pályázatot benyújtani, így készült el a Noszlopy iskola felújítása. A marcali szakiskolánál a Siófoki Szakképzési Centrum volt a pályázó. A Siófoki Tankerületi Központ is nyújtott be és nyert önállóan pályázatot például a somogyvári iskola fejlesztésére összesen több mint 645 millió Ft értékben.

Támogatja- e az Önkormányzat az intézmények fejlesztését?

Valamennyi Marcaliban található iskola fejlesztését, kérését támogatta az Önkormányzat. Például: szakképző iskola ablak cseréje, Mikszáth és Noszlopy iskola játék eszközeinek vásárlása, Hétszínvirág iskola nyugati homlokzatának felújítása, stb… A támogatás feltétele, hogy az intézmény vezetője, vagy fenntartója kidolgozott fejlesztési elképzeléssel és költségvetéssel rendelkezzen.

Részt vehetnek a város életében a Hétszínvirág iskola tanulói?

Marcali Város Önkormányzata valamennyi Marcaliban tanuló gyermeknek ugyanazokat a lehetőségeket biztosítja megkülönböztetés nélkül: valamennyi gyermek számára elérhető az úszásoktatás, a közétkeztetés (2013 előtt- a megyei önkormányzat fenntartása alatt- a Hétszínvirág iskolába járók a Csecsemő Otthonban elkülönítetten étkeztek), az iskolák és tanulóik valamennyi városi rendezvény és gyerekprogram meghívottjai. Pl.: rózsaületetés, pedagógus nap, sport és kulturális rendezvények.


 


Nyomtatás