ASP logo

Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről

Marcali Város Önkormányzata önállóan vagy konzorcium vezetőjeként 12 pályázatot nyújtott be az Európai Unió által támogatott operatív programok keretében. A 12 pályázatból 11 részesült támogatásban. A pályázatok benyújtásának időpontját, a támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötésének, valamint a támogatási előleg átutalásának dátumát alábbi táblázat tartalmazza.

 

A beruházást tartalmazó projektek mindegyike 2016-ban került benyújtásra, míg a támogatói döntések több mint egy évvel később születtek meg, az előleg kifizetésére pedig legalább 1,5 évet kellett várni. A hatályos jogszabályok és közbeszerzési előírások alapján költségvetési fedezet nélkül kötelezettséget vállalni nem lehet.

Ezen pályázatok közül építési tevékenység a Központi konyha nyílászáróinak cseréjével  kezdődhetett meg, mely egyes rendezvények esetében jelentős aggodalomra adott okot.

A pályázatok céljáról bővebb tájékoztatás a https://www.marcali.hu/eu-projektek oldalon található.


Mesztegnyő Község Önkormányzata- Marcali Város Önkormányzata és további 5 település tagságával- nyert támogatást  a Balatonmáriafürdő- Mesztegnyő kerékpárút fejlesztésére, mely esetben a tervező kiválasztása sem történt meg a támogatási előleg 2017.08.11-én történő beérkezése ellenére.

 

Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek

Pályázati azonosító Igényelt támogatás összege Támogatási kérelem címe Pályázat beadásának dátuma Támogatási döntés Támogatási Szerződés aláírásának dátuma Előleg utalásának dátuma
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 517 724 389 Ft Marcali Keleti Iparterület fejlesztése 2016.05.30 2017.09.07 2017.11.09 2018.03.13
TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 198 411 330 Ft Központi konyha korszerűsítése 2016.04.25 2017.05.05 2017.06.19 2017.08.04
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 79 637 108 Ft Központi óvoda korszerűsítése 2016.05.20 2017.09.07 2017.10.16 2017.12.15
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 631 943 600 Ft Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel 2016.05.17 2017.12.13 2018.02.05 2018.05.03
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 278 960 550 Ft Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása 2016.07.13 2017.06.09 2017.07.24 2017.08.24
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 80 000 000 Ft Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése 2017.07.12 2018.02.13 2018.03.21 nem érkezett meg
TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 409 999 561 Ft Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) 2016.08.01 2017.12.08 2018.01.26 nem érkezett meg
TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 154 245 100 Ft Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) 2016.04.29 2016.12.19 2016.12.23 2016.12.29
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 350 000 000 Ft Helyi foglalkoztatási együttműködések 2016.08.31 2017.05.04 2017.12.06 2017.08.21
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 499 971 487 Ft Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban 2017.03.16 2017.11.07 2018.01.25 2018.02.06
EFOP-1.5.3-16-2017-00107 491 544 185 Ft Humán szolgáltatások fejlesztése – Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében 2017.04.01 2017.12.04 2018.05.03 nem érkezett meg

Marcali Város Önkormányzata


Nyomtatás