ASP logo

Tájékoztató a vízjogi fennmaradási engedélyezéssel kapcsolatban

A 2018. január 01. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 01. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és b) az engedély megadásának feltételei fennállnak. 

 

A fentiekre tekintettel a 41/2007. (XII.29.) BM rendelet 2 számú melléklete szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához a kérelmet aláírva, kitöltve 2018. december 28. napjáig hivatalunkba eljuttatni szíveskedjen (postai úton Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre vagy személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 11. irodában).

Kérelem az alábbiakban letölthető  illetve személyesen a fsz. 11. irodában átvehető.

 

Kérelem (pdf)

 

k1k2


Nyomtatás