ASP logo

Tájékoztatás A nem magánszemély adózók és az önkormányzati adóhatóság közti kapcsolattartás kötelező csatornáiról

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.

 

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Fenti időponttól a papír alapú ügyintézés a gazdálkodó szervezetek részére nem megengedett!

Ahhoz, hogy a fent jelölt elektronikus kapcsolattartási forma megvalósulhasson a gazdálkodó szervezeteknek, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban (Cégkapun) szükséges regisztrálni.
A Polgármesteri Hivatalok az E-papír szolgáltatáson keresztül érhető el a https://epapir.gov.hu címen. Bejelentkezésnél a Cégkapus regisztrációt (felhasználói név és jelszó) kell használni, vagy ha ezzel a cég nem rendelkezik, akkor 2018. december 31-ig a törvényes képviselő által megadott ügyfélkapus regisztráció is megfelelő.

A „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” sor előtti négyzetet bepipálva egyértelművé válik, hogy mely cég képviseletében szeretne dokumentumot benyújtani (adószám megadása szükséges, mely a küldött iraton megjelenik). Amennyiben a vállalkozás Cégkapu regisztrációval nem rendelkezik, úgy a hivatkozási számnál, illetve a szövegrészben feltüntetni szükséges a Cég nevét, adószámát, vagy cégjegyzékszámát.

 

Témacsoport: Önkormányzati Igazgatás

Ügytípus: Adóügyek

A címzettek közt a Marcali Város Önkormányzata rövidített név beírásával találja meg Hivatalunkat.

 

Együttműködésüket köszönjük.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

 


Nyomtatás