ASP logo

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Marcali, Rákóczi u. 5. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogára

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 43. § (1) bekezdése alapján a Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező üres helyiségre a Polgármester pályázatot ír ki.

Fentiek alapján a Marcali, Rákóczi u. 5. (hrsz.: 3/1/A/9) szám alatti helyiség 2020. november 1- jétől határozott időre történő bérbeadására az alábbi pályázatot írom ki:

1. Bérbeadás időtartama: határozott idő, 2 naptári év: 2020.11.01.-2022.10.31. (Ez a feltételek változatlan fennállása esetén meghosszabbítható.)

2. A bérbeadással érintett ingatlan: 8700 Marcali, Rákóczi u. 5. szám alatti (hrsz. Marcali belterület 3/1/A/9), 58 m2 nagyságú üzlethelyiség a város központi, frekventált részén található. A pályázati kiírás melléklete a helyiség alaprajza.

3. Bérleti díj legkisebb összege havi: 1.400.- Ft/ m2 + ÁFA azzal, hogy a bérleti díj minden év január 1. napjára visszamenőleg megemelésre kerül a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével.

4. A bérlőt terhelik a bérleti díjon felül a helyiség közüzemi és fenntartásához kapcsolódó költségei (pl. víz-, áram-, fűtés-, szemétszállítási díj, közös költség).

5. A pályázati ajánlatot az alábbi címre kell benyújtani:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. 35. sz. iroda (a címzetes főjegyző asszisztensénél)
Telefon (jegyző titkársága): 85/501-001 Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-001 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat benyújtható postai úton vagy személyesen. Felhívjuk a figyelmet, hogy postai feladás esetén a pályázatnak az alább meghatározott időpontra be kell érkeznie.

Jelen pályázat végső beadási határideje: 2020. október 19. (hétfő) 10.00 óra

6. A pályázati bírálóbizottság ülésének helye, ideje: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. kisterem 2020. október 19. (hétfő) 10.05 óra

7. A bánatpénz összege: a megajánlott havi bérleti díj 200%-a.

8. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó által megajánlott havi bérleti díj összegét (bruttó Ft/ m2);
b) a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét;
c) jelenlegi és az érintett helyiségben tervezett jövőbeni tevékenysége megjelölését;
d) engedélyköteles tevékenység esetén a pályázó köteles mellékelni a tevékenység végzéséhez szükséges engedélye másolatát;
e) a pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatát.
f) a pályázatban megadott adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását.

9. Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a helyiséget a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet bérbeadni.

10. A pályázatra és a bérbeadásra egyebekben Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendeletének szabályai az irányadók.

11. Szükség esetén, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk a helyiség megtekintésére a pályázati kiírás időtartama alatt. Időpont egyeztetés lehetséges a 85/501-044-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

 

Jelen pályázati felhívás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.marcali.hu oldalon kerül közzétételre 8 napon keresztül. Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-001 Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázati felhívással összefüggésben kérdéseket kizárólag elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre tehetnek fel!

 

Kelt, Marcali, 2020. október 8.

Dr Sütő László polgármester


ALAPRAJZ (jpg)


Nyomtatás