ASP logo

Pályázati felhívás - pénzügyi ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

A költségvetési számvitellel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési számvitellel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • CT-EcoSTAT program ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz (45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajcsuk Lajos irodavezető nyújt, a 85/501-026 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4883/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Személyesen: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.marcali.hu - 2015. május 25.

 

Nyomtatás