ASP logo

Pályázati felhívás - 2023.07.21.

A Marcali Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Marcali IV. számú felnőtt, betöltetlen háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:
- Marcali város IV. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó felnőtt lakosság ellátása
- a tevékenység egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozóként látható el
- a tevékenység nem foglalja magában a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt

Rendelő címe: 8700 Marcali, Tavasz u. 4.


A tevékenység végzésének formája:
területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi szolgálati jogviszonyban/ feladatellátási szerződéssel vállalkozóként

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
- B kategóriás jogosítvány
- saját gépkocsi
- egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata
- gyakorlat igazolása
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- szakmai és személyes önéletrajz
- egészségügyi alkalmasság igazolása
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri


Beadási határidő: megjelenéstől számított 2023. augusztus 15.
Elbírálási határidő: A benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

A körzet elfoglalásának ideje: a körzet ellátása jelenleg helyettessel történik, a körzet praxisjogával a települési önkormányzat rendelkezik. A Képviselő-testület döntését követően az egészségügyi szakigazgatási szerv engedélyének megszerzését és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződés megkötését követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:
- Marcaliban lakik, dolgozik
- Marcaliban kíván letelepedni
- háziorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

A pályázat benyújtása:
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, dr. Sütő László
polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Háziorvosi pályázat Marcali IV. felnőtt körzet”

Felvilágosítás kérhető:
Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

Egyéb információk:
Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:
- a háziorvosi rendelő működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket
biztosítja,
- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal,
- a Marcali IV. felnőtt háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.

Marcali, 2023. július 20.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester


Nyomtatás