ASP logo

Pályázati felhívás - városüzemeltetési ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére

Feladat:
Városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatok ellátása. Behajtási engedélyek, közterülethasználati engedélyek, tárolási engedélyek kiadása, ingatlanok és közterületek tisztántartásával, csapadékvíz elvezetéssel, belvízrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Közműhálózattal, közműszolgáltatókkal, közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés; Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási, vízügyi technikus szakképesítés
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
- „B” kategóriás jogosítvány

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

A pályázat beérkezésének határideje:

A KSZK honlapon történő közzétételtől (2023.02.03.) számított 15 nap – 2023. február 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 02.28.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően – 6 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

A pályázatoknak tartalmazni kell:

- a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
- erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 1408/2023, valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Horváth Rita irodavezetőtől lehet kérni a 85/501-050-es telefonon.

 

Marcali, 2023. február 3.

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző


Nyomtatás