ASP logo

Pályázati felhívás - 2022.12.06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet ipar-, kereskedelmi és mezőgazdasági ügyintézői álláshely betöltésére  

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. /14. Hatósági feladatkör

Feladat:  ipari, kereskedelmi és szálláshely szolgáltatás hatósági feladatok,  mezőgazdasággal, állatvédelemmel és állattartással kapcsolatos hatósági feladatok,  környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok,  temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos feladatok döntésre való előkészítése, döntések végrehajtásának felügyelete, illetve  ellát minden fenti ágazatokkal kapcsolatos jegyzői hatáskört tartalmazó feladatot, ezek előkészítését, javaslatot tesz feladatköréhez kapcsolódó rendeletalkotásra.

Pályázati feltételek:

  • 29/2012. (III.12.) Korm. rend. I/14. Hatósági feladatkör I. és II. besorolási osztályára vonatkozó feltételek
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022.12.21.

A KSZK honlapon történő közzétételtől (2022.12.06.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, egyben fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszony jön létre.

A pályázatnak tartalmazni kell:

  • a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
  • erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani postai úton vagy személyesen. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17.960-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: ipar-, kereskedelmi és mezőgazdasági ügyintéző

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Horváth Rita irodavezetőtől lehet kérni a 85/501-050-es telefonon.

 

Marcali, 2022. december 6.

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.

címzetes főjegyző


Nyomtatás