ASP logo

Álláshirdetések - Marcali SZESZK

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) 2 fő esetmenedzsert keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Marcali Járás

Szükség esetén a munkakör betöltéséhez Marcaliban szolgálati lakást biztosítunk.

 

A munkakörbe tartózó alapvető feladatok:

  • Tevékenysége révén szociális segítőmunkával, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával járuljon hozzá a gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítéséhez.
  • A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtson szolgáltatást: feladata a helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének segítése.
  • A fenti feladatok megvalósítása érdekében esetmenedzseri tevékenységek ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény rendelkezik.

 
Pályázati feltételek:

- felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus)

- gyermekvédelem területén szerzett gyakorlat

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

- felhasználói szintű számítógép ismeret

- B kategóriájú jogosítvány

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló dokumentum másolata

- motivációs levél

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

Jelentkezési határidő: 2016. április 4.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vagy a pályázott munkakör megnevezését.

Elbírálás 2016. április 07.

 

Az állás 2016. április 11-től tölthető be.

 

Érdeklődni lehet Hámos Zsuzsanna szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu


Nyomtatás