ASP logo

Álláshirdetés - SZESZK - esetmenedzser (határozatlan idejű)

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja (8700 Marcali, Dózsa György u. 9.) esetmenedzsert keres. Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Marcali Járás. Szükség esetén a munkakör betöltéséhez Marcaliban szolgálati lakást biztosítunk.

A munkakörbe tartózó alapvető feladatok:

  • Tevékenysége révén szociális segítőmunkával, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával járuljon hozzá a gyermekek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családjából kiemelt gyermek családba történő visszahelyezésének elősegítéséhez.
  • A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtson szolgáltatást: feladata a helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzésének segítése.
  • A fenti feladatok megvalósítása érdekében esetmenedzseri tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításáról a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXV. sz. törvény rendelkezik.

Pályázati feltételek:

-          felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus)

-          gyermekvédelem területén szerzett gyakorlat

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet

-          felhasználói szintű számítógép ismeret

-          B kategóriájú jogosítvány

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          fényképes szakmai önéletrajz

-          végzettséget igazoló dokumentum másolata

-          motivációs levél

-          pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Jelentkezési határidő: 2016. május 04.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az álláspályázatot kiíró intézmény címére, a borítékra írva a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vagy a pályázott munkakör megnevezését.

Elbírálás 2016. május 11.

Az állás betölthető: 2016. május 17-től

Érdeklődni lehet Hámos Zsuzsanna szakmai vezetőnél személyesen, vagy telefonon a 85/311-102, 510-355-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.gov.hu


Nyomtatás