SZÉCHENYI UTCA ORVOSI RENDELŐ KORSZERŰSÍTÉSE

Projekt címe: Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Marcali Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 80.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tényleges fizikai befejezése: 2019.12.31.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése révén, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése, különös tekintettel a várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek igényeire. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében két háziorvosi szolgálatnak – vegyes és gyermek – és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület fejlesztését tervezzük, az épület külső energetikai felújítását, akadálymentesítést és eszközbeszerzést valósítunk meg.

A Marcali Széchenyi utca 17-21. szám alatt egy helyrajzi számon található épületben jelenleg az V. számú háziorvosi körzet rendelője és az I. számú gyermek háziorvosi körzet rendelője működik, valamint részben üres, funkció nélküli helyiségek találhatók, melyek korábban a hétvégi orvosi ügyelet helyiségeiként funkcionáltak.

Terveink szerint az épület belső átalakításával, a helyiségfunkciók átcsoportosításával az épületben kap helyet továbbiakban is a háziorvosi- és a gyermekorvosi körzetek rendelője, valamint az új funkcióként megjelenő védőnői szolgálat is. A helyiségek kialakításánál figyelembe vettük azt a tényt, hogy a védőnői szolgálat és a gyermekorvosi rendelő célközönsége közös halmazt alkot, s ennek megfelelően a várók és vizesblokkok kialakítása költséghatékonyan, a két funkcióhoz egy közös egységben kerül megvalósításra.


Nyomtatás