Sajtóközlemény - 9 m ft vissza nem térítendő támogatás az asp központhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez

szechenyi 2020 logoMarcali Város Önkormányzata 9 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívás keretében. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00660 azonosítószámú pályázat a csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése során felmerülő feladatok költségeinek támogatására irányul.

Az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz való csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Marcali Város Önkormányzata a rendszerhez 2018.01.01. határidővel csatlakozik a következő szakrendszerek tekintetében: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltár rendszer. Az Önkormányzati ASP központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamataik standardizálása.

A pályázat keretében a csatlakozáshoz szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Megvalósul a működésfejlesztési és szabályozási keretek aktualizálása és a jelenleg használt rendszerekből történő adatmigráció az új szakrendszerekbe. Kialakításra kerülnek az iparűzési-adó bevallás elektronikus ügyintézésének feltételei. A csatlakozással érintett önkormányzati dolgozók a Kincstár által szervezett oktatásokon vesznek részt. A projekt megvalósítása a tervek szerint 2017.06.01-től 2018.06.30-ig tart.


Nyomtatás