SAJTÓKÖZLEMÉNY - 492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁS - EFOP-1.5.3

szechenyi 2020 logo492 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST NYERT MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-1.5.3 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON A HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN JELENTKEZŐ SZAKEMBERHIÁNY ENYHÍTÉSÉRE, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK FOGLALKOZTATHATÓSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉSÉRE, A VIDÉK MEGTARTÓ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE.

 

Marcali Város Önkormányzata pályázatát Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvámos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve valósítja meg.

A rendelkezésre álló 492 millió Ft támogatásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg: A térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humánközszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra belépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket.


Nyomtatás