AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MINDENKIT MEGILLET!

Tisztelt Marcaliak és Marcali Járási Lakosok! Az Egyenlő Bánásmód  Hatóság megyei referense,  Marcali Város Önkormányzatával, az ÁROP-1.A.3.-2014 projekt keretében kötött együttműködési megállapodás értelmében, 2015. októberétől a Marcali Járásban élő emberek számára fogadóórát tart az alábbiak szerint.

Az ügyfeleknek lehetősége lesz személyesen tanácsot, tájékoztatást kérni olyan ügyekben, amelyekben vélhetően sérült az egyenlő bánásmód elve, (a panaszost valamely tulajdonsága miatt érte hátrányos megkülönböztetés) illetve a referens segítséget nyújt diszkriminációs ügyekben a panaszbeadványok összeállításában és benyújtásában az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, - segítve ezzel a jogorvoslathoz való ingyenes hozzáférést.

A fogadóórák ideje:

minden hónap első keddi napján, 14.00 – 16.00 óráig

A fogadóórák helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 41. szoba. 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

A fogadóórákat tartja: dr. Berdár Valéria, az EBH Somogy megyei referense

 

Az első fogadóóra ideje: 

2015. október 06. (kedd) 14-16 óra. Marcali, 2015.09.30.

 

Dr Sütő László Marcali Város Polgármestere,
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke


Nyomtatás