Képviselő-testületi ülés - 2023. november 23.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 23-án (csütörtökön) 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. A 2024. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

2. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

4. Előterjesztés a DRV_S_305 kódszámú, Marcali szennyvízelvezető és tisztító rendszer víziközmű-rendszer 2023-2037. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

5. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármeste

6. Előterjesztés a DRV_V_324 kódszámú, Marcali regionális vízmű víziközmű-rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének módosításáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

7. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 11. számú módosításának kezdeményezéséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról és a társulásba delegált képviseletről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés az önkormányzat által a 2024. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés a Marcali Város Önkormányzata költségvetési szerveinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Előterjesztés a Marcali 059 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

14. Előterjesztés a Marcali Nagypincei utca elnevezésének kiterjesztéséről a Marcali 4680/10 hrsz- ú, 5310/10 hrsz-ú és a 5302/2 hrsz-ú utakra
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII.30.) szóló önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

16. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

17. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

18. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

19. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében álló épületek 2023-2027. időszakra szóló energiamegtakarítási intézkedési tervének elfogadásáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

20. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosítás hibajavítása vonatkozásában a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárásáról - melléklet
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

21. Előterjesztés „Országos Futópálya-építési Program 2024.” című felhíváshoz támogatási kérelem benyújtásáról - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

22. Előterjesztés a "Marcali város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a 2024.-2028. évekre" tárgyban kiírt szerződés odaítélésére irányuló
pályázatok tekintetében az eljárás eredményének döntéséről 

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

 


Nyomtatás