Képviselő-testületi ülés - 2023. szeptember 20.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 20-án (szerdán) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása - mellékletek

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2022. (XII.19) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés téli igazgatási szünet elrendeléséről

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Előterjesztés az Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány támogatásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítás vonatkozásában a partnerségi egyeztetés és az előzetes környezeti értékelés lezárásáról - melléklet1 - melléklet2

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. A/ Előterjesztés Marcali Város településrendezési eszközeinek 8. számú módosítása jóváhagyásáról, a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (VI.27.) számú határozattal megállapított településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása - melléklet - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. B/ A Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet

Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

9. Előterjesztés a Marcali 052 hrsz. ingatlan vevőkijelöléséről - melléklet

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Előterjesztés a „Millió lépés az iskoládért” programhoz való csatlakozásról

Bereczk Balázs, alpolgármester

11. Előterjesztés a Marcali IV. sz. felnőtt háziorvosi körzetek feladatellátásáról

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben elszámolható hitelesített energiamegtakarítás átruházásáról

Bereczk Balázs, alpolgármester

13. Előterjesztés a Marcali 3700 hrsz-ú közterület elnevezésének megváltoztatásáról - 2. - 3. 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

14. Egyebek

 


Nyomtatás