Képviselő-testületi ülés - 2022. november 17.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 17-én (csütörtökön) 14.00 órakor képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem)

 

N a p i r e n d:

1. A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. A 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5. Az intézményi térítési díjakról szóló 22/2022. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

6. Előterjesztés az önkormányzat által a 2023. évre igényelt éven belüli folyószámla hitelkeretről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Előterjesztés a Marcali II. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

8. Előterjesztés a Marcali zártkert 4667 hrsz- ú közterület elnevezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A helyi adókról szóló 24/2020. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítása - melléklet
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Bereczk Balázs, alpolgármester

11. A Közterületi Térfigyelő Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására kötendő megbízási szerződésről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Dr. Mészáros Géza, bizottsági elnök

13. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Molnár Ágnes Anna, bizottsági elnök

14. Tájékoztató köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlésről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

15. Egyebek


Nyomtatás