Képviselő-testületi ülés - 2019.02.21. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február21-én (csütörtökön) a 13.00 órakor kezdődő közmeghallgatást követően tartja soron következő képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., emeleti nagyterem)

 

 

Napirend:

1. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről (pdf)
Előadó: Kőrösi András, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf) melléklet (xls)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. A Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3.B Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása (pdf) melléklet (xls)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. A polgármester 2019. évi szabadságolásának ütemezése (pdf)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző

5. Előterjesztés a 2018. évi egyedi támogatásokról átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6. Előterjesztés a „Marcali Város településrendezési eszközeinek 3. számú módosítás” tárgyalásos eljárásához a partnerségi egyeztetés lezárásával és a környezeti vizsgálat készítésével kapcsolatos döntéshez (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8. Tájékoztatás a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9. A Marcali belterület 1603/2, 1603/3, 113 és 114 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételének kezdeményezéséről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10. Marcali Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve (pdf)
Dr. Sütő László, polgármester

11. Előterjesztés Kesztyüs Attila önkormányzati képviselőnek az egyes 2019. január 1-től hatályba lépő törvényi változásokkal kapcsolatos indítványáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

12. Előterjesztés az „EACEA testvér-települési programok és együttműködések” pályázatban való részvételről (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

13. Tájékoztató a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök

14. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

15. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (pdf)
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök

16. Előterjesztés a „Szép Otthon 2019” pályázat kiírásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

17. Előterjesztés a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság új külsős tagjának megválasztásáról (pdf)

18. Előterjesztés a Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

18. Egyebek


Nyomtatás