Képviselő-testületi ülés - 2018.11.08. - Napirend

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 8-án (csütörtökön) 14.00 órakor soron kívüli képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11. nagyterem melletti kisterem. 

 

Napirend:

1. Előterjesztés a TOP-1.1..3-15-SO1-2016-00002 azonosítószámú „Központi konyha korszerűsítése” tárgyú fejlesztés építési tevékenységek megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása tárgyában (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2. Előterjesztés Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001) pályázat megvalósítási feltételeinek módosításáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

3. Előterjesztés a Posta köz 2. szám alatt található ingatlan felújítására vonatkozó pályázat ismételt benyújtásáról (pdf)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4. Egyebek


Nyomtatás