Környezetvédelmi program

A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó részévé vált.Alapvető célként a meglevő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk megelőzése fogalmazódik meg, de emellett lényeges feladat a környezetkárosító hatások korlátozása, illetve megszüntetése, valamint a kialakult környezeti károk felszámolása, a megfelelő környezeti állapot helyreállítása.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Ktv.) részletesen tartalmazza a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait és a tervszerű önkormányzati tevékenységet feltételként szabja a gazdasági erőforrások igénybevételéhez. A törvényben a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között a környezetvédelmi programkészítés előírása is szerepel. Általánosságban elmondható hogy a települések önállóan nem rendelkeznek a szükséges anyagi erőforrásokkal a nagyobb lélegzetvételű beruházások önálló vállalásához és megvalósulni látszik az a gyakorlat, hogy a projektek kivitelezéséhez kistérségi összefogás szükséges. A környezetvédelmi törvény lehetőséget ad arra, hogy a települések nem csak önállóan, hanem közösen is elkészíthetik a környezetvédelmi programjukat.

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás úgy gondolta, hogy a települések között lévő funkcionális kapcsolatrendszer, a behatárolható területi egység, az egymással kialakított intenzív kapcsolat segítséget nyújthat az érintett települések számára is egy hatékonyabb környezetvédelmi program megvalósításához.

A Kistérségi Környezetvédelmi Program elkészítésre vonatkozóan a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési pályázatot írt ki. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Szamaterv Kft. nyerte el a Marcali Kistérség Környezetvédelmi Programjának elkészítési jogát...
Marcali Kistérség Környezetvédelmi Programja (pdf)


Nyomtatás