PÁLYÁZATI FELHÍVÁS városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

Pályázati feltételek:

  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés; Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
  • „B” kategóriás jogosítvány

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

 A KSZK honlapon történő közzétételtől (2019.06.16.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, egyben fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan időre szóló közszolgálai jogviszony jön létre.

 

A pályázatoknak tartalmazni kell:

  •  a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
  • erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/73/2019., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Címzetes Főjegyzőtől lehet kérni a 85/501-001-es telefonon.

 

Bödőné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző


Nyomtatás