Hirdetmény - Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély közzététele

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján ezúton közhírré teszem a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a Saubermacher - Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedélyét.
A tárgyi ügyben az SO/TO/01477-34/2021. ügyiratszámon a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyt a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali, Rákóczi u. 11. sz. alatti hivatali épületében található hirdetőtáblán, a Marcali, Künzelsau téren felállított közterületi hirdetőtáblán és a https://marcali.hu honlapon közzé teszem. 

A közlemény megtekinthető ügyfélfogadási időben (hétfő: 7:45 – 16:15 h, szerda: 7:45 – 11:30 h, péntek: 7:45 – 13:50 h) a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda helyiségében.


Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző megbízásából:

Horváth Rita
városüzemeltetési és főépítészi
irodavezető


Saubermacher-Marcali Kft. Marcali, Cserhátpuszta 097/7. hrsz. alatti hulladékkezelő telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálási) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedély közzététele (pdf)

A Saubermacher-Marcali Kft. MarcaliCserhátpuszta 097/7 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedélye (pdf)

 


Nyomtatás