Pályázati felhívás - Közterület-felügyelő

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy Vármegye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I/30. Közterület-felügyelői munkakör

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása. Az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, továbbá közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- közterületek jogszerű használatának védelme

- jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása;

- az önkormányzati vagyon védelme, a térfigyelő kamerás rendszer nyomon-követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIXI. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • közigazgatási gyakorlat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Rita irodavezető nyújt, a 85/501-050 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1.541/2024. valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő
  • Személyesen: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző, Somogy Vármegye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre. A nyertes pályázónak - alkalmazását megelőzően - a közterület-felügyelői munkakör betöltéséhez szükséges egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. Szakirányú képesítés hiányában nyertes pályázó vállalni köteles a közterület-felügyelői szakképesítés megszerzését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marcali.hu honlapon szerezhet.


Nyomtatás