Pályázati felhívás - védőnő

 

Sávoly Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 


A munkavégzés helye: 
Somogy megye, Sávoly, Szőkedencs, Főnyed, Szegerdő községek közigazgatási területén

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben, az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben foglalt védőnői feladatok ellátása Sávoly, Szőkedencs, Főnyed és Szegerdő /községek közigazgatási területén /településeken 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkezik,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumotok másolatai,
 • pályázó szakmai önéletrajza,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról, illetve a pályázat nyílt vagy zárt ülésen tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 15.napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bobek József István polgármester nyújt, a 85/520-168 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Sávoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8732 Sávoly, Petőfi u.14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2017., valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.

A pályázó a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • marotvolgye.hu – 2017. október 6.

 • www.marcali.hu – 2017. október 6.

 • marcaliportal.hu – 2017. október 6.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

 


Nyomtatás