Pályázati felhívás - városüzemeltetési ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: műszaki és városüzemeltetési feladatok ellátása / mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok /

Pályázati feltételek:

  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
  • „B” kategóriás jogosítvány

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

 A KSZK honlapon történő közzétételtől (2017. 11.25.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

 A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk. Az állás elbírálását követően – 6 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázatoknak tartalmazni kell:

  • a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
  • erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani postai úton vagy személyesen (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/86/3/2017., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Nagyné Gelencsér Éva irodavezetőtől lehet kérni a 85/501-060-as telefonszámon.

Marcali, 2017. november 24.

Bödőné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző


Nyomtatás