Pályázati felhívás - városüzemeltetési ügyintéző

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői álláshely betöltésére. Feladat: műszaki és városüzemeltetési feladatok ellátása / mélyépítéssel, közműépítéssel, közlekedés igazgatással és közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok /

 


Pályázati feltételek:

  • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
  • „B” kategóriás jogosítvány

-     közigazgatási gyakorlat előnyt jelent.

A javadalmazás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény alapján történik.

Az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni.


A pályázat beérkezésének határideje:

A KSZK honlapon történő közzétételtől (2017. 10.01.) számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

 A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk. Az állás elbírálását követően – 6 hónap próbaidő kikötése mellett – határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.


A pályázatoknak tartalmazni kell:

  • a pályázó 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mellékletében előírt önéletrajzát,
  • erkölcsi bizonyítványt, a pályázó iskolai végzettségét és szakmai képesítését igazoló okiratok másolatát, nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, a pályázatba való betekintésről, valamint a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A pályázatokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjéhez kell benyújtani. (8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5.)

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a Nagyné Gelencsér Éva irodavezetőtől lehet kérni a 85/501-060-as telefonszámon.


Bödőné dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző

 


Nyomtatás