PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MKÖH Adókönyvelő

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda adókönyvelő munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

A gépi úton történő adókönyvelési feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adókönyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, számlák könyvelése, adatszolgáltatás küldése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  •   Magyar állampolgárság,
  •   Cselekvőképesség,
  •   Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • a főkönyvi könyvelés területén szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz (45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerint), erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, személyes adatok kezeléséhez, valamint a pályázatba való betekintéshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 16. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajcsuk Lajos irodavezető nyújt, a 85/501-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/36-1/2017. valamint a munkakör megnevezését: adókönyvelő.
  • Személyesen: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó a pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tarthat, fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az állás elbírálását követően - 6 hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű közszolgálati jogviszony jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2017. február 20.

www.marcaliportal.hu – 2017. február 20.


Nyomtatás