Pályázati felhívás - kézbesítő munkakör

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet kézbesítő munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. A munkavégzés helye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: hivatali levelek kézbesítése, postakönyv vezetése, tértivevények eljuttatása az egyes irodákra, egyéb kisegítő feladatok elvégzése

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmány másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 18. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Steiner Györgyi mb. irodavezető nyújt a 85/501-075-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 57/84/2017., valamint a munkakör megnevezését: kézbesítő, kisegítő

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.marcali.hu , www.marcaliportal.hu

 


Nyomtatás