Pályázati felhívás - óvodapedagógus

A Marcali Óvodai Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére.  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Marcali Óvodai Központ Posta köz 3.

A munkakörbe tartozó feladatok: Óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Törvény, a nemzeti köznevelésről szóló CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógus főiskolai végzettség
- Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
- Motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Marcali Óvodai Központ címére történő megküldéssel. (8700 Marcali, Posta köz 3.)
Személyesen: Tamásné Turbéki Angéla, Marcali, Posta köz 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a pályázat beadási határidejét követően személyes meghallgatást tart.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Marcali Óvodai Központ honlapján (www.marcaliovodak.hu)
Marcali Város honlapján (www.marcali.hu)


Nyomtatás