Méhészek Figyelem!

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Járási Főállatorvosa az SO-051/AEH/873-6/2015. számú határozatában Hosszúvíz, Szenyér, Gadány, Kelevíz, Bize települések közigazgatási területén lévő méhállományokra 2015. július 15. napjától községi zárlatot rendelt el a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt.

A zárlat ideje alatt tilos az érintett településeken méheket, betegséget terjesztő, vagy terjeszthető anyagokat és tárgyakat a tartási helyről kivinni, illetve oda bevinni. A községi zárlat alatt álló valamennyi méhcsaládot a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálnia. A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó !

Marcali, 2015. július 16.

                                                                

Bödőné Dr. Molnár Irén

jegyző


Nyomtatás