Lakossági tájékoztatás - Kéknyelv betegség miatt elrendelt zárlatról

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala kéknyelv betegség miatt rendelt el megfigyelési zárlatot többek között Marcali közigazgatási területén elhelyezett, bluetongue-ra fogékony állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) tartó állatállományok esetében.

 

Az elrendelt intézkedések:

- Az állományokra megfigyelési zárlat elrendelése.

- A megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek) megállapításától számítva 40 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos.

- A fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településre irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelmére a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: SMKH ÉLBÁI) adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;

- Az állatállományokat a helyszínen a Somogy MKH ÉLBÁI által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és a betegségre gyanús állato(ka)t (több ilyen állat közül a betegségre legjellemzőbb tüneteket mutató állatot) diagnosztikai céllal le kell ölni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;

- Nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;

- A hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és a vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

Letölthető anyag: lakossági tájékoztató - (pdf)


Nyomtatás