HIRDETMÉNY a „Marcali településkép védelméről szóló rendelet módosításának” partnerségi egyeztetésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk Marcali Város lakosságát, a településen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezte a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) önkormányzatai rendelet módosítását.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4//2017.(III.02.) önkormányzati rendelet, valamint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet és a rendelet módosításának tervezete az önkormányzat honlapján megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 2020. március 17-én (kedd) 9.00 órakor a Városháza nagytermében (Marcali, Rákóczi utca 11.) A partnerségi véleményezés keretében az érintettek véleményezhetik a tervezetet a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Polgármesterhez címezve papír alapon, írásban benyújtott indoklással ellátva.

Marcali, 2020. március 6.


Dr Sütő László sk
polgármester

 


hirdetmény (pdf)

Településkép védelmi rendelet módosítás véleményezési anyag (pdf)


Nyomtatás