Hirdetmény - 2022.06.22. - Marcali hrsz. 5089/7 és 5089/6

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 79/2022. (VI.15.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata

 ELADÁSRA MEGHIRDETI 

• a Marcali 5089/7 hrsz. alatti, rét megnevezésű, 568 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, valamint
• a Marcali 5089/6 hrsz. alatti, a) rét b) erdő megnevezésű, 3863 m2 területű, 8/16 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrészt (a továbbiakban: tárgyi ingatlanok)

Az ajánlat benyújtásának helye: Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.
A tárgyi ingatlanokra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. július 8. (péntek) 10.00

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság) értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról. Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000 Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.
Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja. 

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlanokkal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.

Marcali, 2022. június 22.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester


 hirdetmény (pdf)


Nyomtatás