Felhívás Páll Endre utca elnevezéséről

Tisztelt Állampolgárok! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 3. pontja értelmében közterület elnevezése a helyi önkormányzati, a képviselő-testület hatáskörében lévő, át nem ruházható feladat. A törvény 14/A. § - a értelmében „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található.”

A gyótai vadásztársaság kérelmet nyújtott be Marcali külterület (Gyóta) 0524 helyrajzi számú, a Kölcsey utcából délre nyíló, a gyótai Vadászházhoz vezető közút elnevezésére. Marcali Város Polgármestere a kérelmet támogatva javaslatot tett a Képviselő-testületnek a közterület elnevezésére.

A törvényben előírtaknak való megfelelés érdekében Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Marcali külterület 0524 helyrajzi számú közutat elnevezi és egyúttal az alábbi javaslatot tette a közterület elnevezésére:

Javasolt közterület elnevezés:
Páll Endre utca

 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében „Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő- testület köteles kikérni a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő- testület döntésére nincsen kötelező ereje.”

A közterület elnevezése esetén, annak az alább felsorolt következményei lesznek az érintett lakosság életére:

  • A közterület elnevezéséről szóló döntést követően, a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt (a „lakcím kártyát”) a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A lakcímkártya cseréje ingyenes!
  • Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, azok illetékmentesen tudják kicserélni a forgalmi engedélyüket a Marcali Járási Hivatalban. Ezt személyesen kell intézniük az állampolgároknak!
  • A vállalkozások, társaságok a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetnek igazolást a közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntésről, mert csak így fogják tudni illetékmentesen módosítani a bejegyzésüket, engedélyüket a Cégbíróságon. Ezt személyesen kell intézniük az érintetteknek!
  • A közüzemi (DRV Zrt, E-ON Gázszolgáltató és E-ON Áramszolgáltató Zrt) szolgáltatók felé a közterület elnevezését a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jelenti be.
  • Egyéb szerződések (pl: bankok, nyugdíjpénztárak, telefonszolgáltatók, munkahely) esetén a közterület elnevezésével összefüggő adatváltozás bejelentése a lakosság feladata!


Fentiek ismeretében azzal a kérelemmel fordulunk a tisztelt állampolgárokhoz, hogy szíveskedjenek az utca elnevezésével kapcsolatban véleményt nyilvánítani. Ez az alábbi módon történhet.


A vélemény-nyilvánítás módja az érintett utcában ingatlannal rendelkezők, az érintett lakosság számára:


a jelen felhívás mellékleteként részükre megküldött vélemény-nyilvánító kérdőívet kitöltve (a véleményüknek megfelelő javaslatot aláhúzva) juttassák vissza a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) portaszolgálatán elhelyezett lezárt urnába.

Azon állampolgárok, akik nem az érintett utcában rendelkeznek ingatlannal, azok számára a vélemény- nyilvánításhoz szükséges kérdőív a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 26. számú irodájában hozzáférhető.

 

A vélemény-nyilvánítás határideje: 2015. október 9. (péntek) 10 óra.

 

A vélemény-nyilvánításon nem kell feltüntetni a véleményt nyilvánító nevét!

 

Jelen felhívást a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Marcali Város Honlapján és a Marcali Portálon is közzétesszük.

                                                                                                                           

Tisztelettel:

Bödőné dr Molnár Irén

jegyző

 

 


Nyomtatás