Pályázati felhívás

A Marcali Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú felnőtt, betöltetlen háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak közalkalmazottként vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Városi Önkormányzat, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Munkakör és munkahely megnevezése:

-  Marcali város I. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó felnőtt lakosság ellátása

-  a tevékenység közalkalmazottként vagy vállalkozóként látható el

-  a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt

 

A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként vagy vállalkozóként

 

Pályázati feltételek: 

-  büntetlen előélet

-  az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés

-  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása      

-  B kategóriás jogosítvány

-  saját gépkocsi

-  egészségügyi alkalmasság

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

-  igazolás működési nyilvántartásba vételéről

-  a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata

-  gyakorlat igazolása

-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-  szakmai és személyes önéletrajz

-  egészségi alkalmasság igazolása

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti

-  Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

Beadási határidő: megjelenéstől számított 30 napon belül (2015. augusztus 10.)

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.

 

A körzet elfoglalásának ideje: a Képviselő-testület döntését követően, 2015. szeptember 1. napjától

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki:

- Marcaliban lakik, dolgozik

- Marcaliban kíván letelepedni

- háziorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik

 

A pályázat benyújtása:       

Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban

Dr. Sütő László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

A zárt borítékra kérjük ráírni: „I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi pályázat”

Felvilágosítás kérhető:

 Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072)

 

Egyéb információk:

Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:

- az önkormányzat 2015. szeptember 1. napját követően a praxist térítésmentesen adja át,

- a háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket térítésmentesen biztosítja,

- a körzet működtetéséhez közalkalmazotti jogviszonyban ápolónőt foglalkoztat,

- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A képviselő- testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

Marcali, 2015. július 10.

 

 Dr. Sütő László

 polgármester


Nyomtatás