FELHÍVÁS Marcali településrendezési eszközök 2. számú módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a módosítással érintett területen élő lakosságot és az érintett ingatlantulajdonosokat, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali város önkormányzata képviselő-testülete kezdeményezte a Marcali településrendezési eszközök 2. számú módosítását az alábbiak szerint: 

 

a. A Noszlopy G. u. – Lengyelkert u. – Táncsics M. u. – Nagygombai u. által határolt tömbre vonatkozóan a HÉSZ és a belterület Szabályozási terv módosítása a Kányai Ingatlanforgalmazási Kft. telepítési tanulmányterve alapján.

b. Marcali zártkert 04/1-24 hrsz. és a 06/12-15 hrsz.-ú telkek átsorolása általános mezőgazdasági területből (MÁ) kertes mezőgazdasági területbe (MK).

c. Hibajavítás keretében a HÉSZ és a belterület szabályozási terv ellentmondásainak feloldása.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Képviselőtestület 30/2017. (III. 02.) számú határozatában a módosítás során érintett területként

     - a módosítással érintett ingatlanok

     - az azokkal határos utak és az utak túloldalán fekvő telkek, valamint

     - a módosítással érintett ingatlanokkal szomszédos telkek

 kerültek meghatározásra.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (III.02.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 12. számú és fsz. 23. számú helyiségében nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2017. március 16-tól 2016. március 23-ig.

A partnerek észrevételt, javaslatot a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2016. március 24-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2017. március 27.-én (hétfő) 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (Marcali, Rákóczi u. 11.) nagytermében.

Marcali, 2017. március 13.

Dr. Sütő László
Polgármester

 

FELHÍVÁS (pdf)

MARCALI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2. MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (pdf)

 

 


Nyomtatás