Felhívás állampolgároknak - Nektár utca

Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 3. pontja értelmében közterület elnevezése a helyi önkormányzati, a képviselő-testület hatáskörében lévő, át nem ruházható feladat.

A törvény 14/A. § - a értelmében „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található.” Dr. Dégi Endre és további 10 marcali lakos kérelmet nyújtott be a Marcali zártkert 4653 helyrajzi számú, az Szilvás utcától nyugatra elhelyezkedő közút elnevezésére. Marcali Város Polgármestere a kérelmet támogatva javaslatot tett a Képviselő-testületnek a közterület elnevezésére.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a Marcali zártkert 4653 helyrajzi számú közut elnevezését a kérelemnek megfelelően támogatja és egyúttal az alábbi javaslatot tetti a közterület elnevezésére:

 

Javasolt közterület elnevezés:

NEKTÁR utca

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület elnevezéséről és a címmegállapításról szóló 30/2009. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése értelmében „Nem lakossági kezdeményezés esetében a Képviselő- testület köteles kikérni a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselő- testület döntésére nincsen kötelező ereje.”

 

A közterület elnevezése esetén, annak az alább felsorolt következményei lesznek az érintett lakosság életére.

  • A közterület elnevezéséről szóló döntést követően, a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt (a „lakcím kártyát”) a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. A lakcímkártya cseréje ingyenes!

  • Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, azok illetékmentesen tudják kicserélni a forgalmi engedélyüket a Marcali Járási Hivatalban. Ezt személyesen kell intézniük az állampolgároknak!

  • A vállalkozások, társaságok a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetnek igazolást a közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntésről, mert csak így fogják tudni illetékmentesen módosítani a bejegyzésüket, engedélyüket a Cégbíróságon. Ezt személyesen kell intézniük az érintetteknek!

  • A közüzemi (DRV Zrt, E-ON Gázszolgáltató és E-ON Áramszolgáltató Zrt) szolgáltatók felé a közterület elnevezését a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jelenti be.

  • Egyéb szerződések (pl: bankok, nyugdíjpénztárak, telefonszolgáltatók, munkahely) esetén a közterület elnevezésével összefüggő adatváltozás bejelentése a lakosság feladata!

 

Fentiek ismeretében azzal a kérelemmel fordulunk a tisztelt állampolgárokhoz, hogy szíveskedjenek az utca elnevezésével kapcsolatban véleményt nyilvánítani.

Ez az alábbi módon történhet:

 

I. A vélemény-nyilvánítás módja az érintett utcában ingatlannal rendelkezők, az érintett lakosság számára:

  • a jelen felhívás mellékleteként részükre megküldött vélemény-nyilvánító kérdőívet kitöltve (a véleményüknek megfelelő javaslatot aláhúzva) juttassák vissza a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) portaszolgálatán elhelyezett lezárt urnába.

 

II. Azon állampolgárok, akik nem az érintett utcában rendelkeznek ingatlannal, azok számára a vélemény- nyilvánításhoz szükséges kérdőív a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 26. számú irodájában hozzáférhető.

 

A vélemény-nyilvánítás határideje: 2016. január 15. (péntek) 10 óra.

A vélemény-nyilvánításon nem kell feltüntetni a véleményt nyilvánító nevét!

 

Jelen felhívást a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Marcali Város Honlapján és a Marcali Portálon is közzétesszük.

                                                       

Marcali, 2015. december 21.

 

Tisztelettel:

Bödőné dr Molnár Irén

jegyző


Nyomtatás